IISAM-registerposterna skrivs när DLLRegisterServer i respektive IISAM-DLL anropas. IISAM-registerposterna tas bort när DLLUnregisterServer i respektive IISAM-DLL anropas. Funktionen DLLRegisterServer anropas dynamiskt av Jet ODBC för varje IISAM-DLL. Om en anslutning skapas med en IISAM-komponent, och om anslutningen misslyckas, försöker drivrutinen initiera IISAM-komponenten (genom att anropa DLLRegisterServer) och försöker sedan upprätta anslutningen igen.