IISAM-rekisteriasetukset kirjoitetaan, kun DLLRegisterServer kutsutaan vastaavassa IISAM DLL:ssä. IISAM-rekisteriasetukset poistetaan, kun DLLUnregisterServer kutsutaan. Jet ODBC -toiminto kutsuu DLLRegisterServer-funktion dynaamisesti kullekin IISAM DLL:lle. Jos yhteys yrittää esimerkiksi käyttää IISAMia ja yhteyden muodostaminen epäonnistuu, ohjain yrittää alustaa kyseisen IISAMin (kutsumalla DLLRegisterServer-funktion) ja yrittää muodostaa yhteyden uudelleen.