Tämän asiakirjan tiedot sekä viittaukset URL-osoitteisiin ja muihin WWW-sivustoihin voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ellei erikseen toisin mainita, tekstin esimerkeissä mainitut yritykset, organisaatiot, tuotteet, toimialuenimet, sähköpostiosoitteet, henkilöt, paikat ja tapahtumat ovat keksittyjä. Esimerkkitiedot eivät liity eikä niitä tule liittää mihinkään oikeaan yritykseen, organisaatioon, tuotteeseen, toimialuenimeen, sähköpostiosoitteeseen, logoon, henkilöön, paikkaan tai tapahtumaan. Voimassa olevien tekijänoikeuslakien noudattaminen on käyttäjän vastuulla. Tämän asiakirjan osittainenkin kopiointi tai siirtäminen johonkin muuhun tietovälineeseen sähköisesti, mekaanisesti, valokopioimalla, nauhoittamalla tai muulla tavalla on kielletty ilman Microsoft Corporationin kirjallista lupaa, ellei tekijänoikeuslaissa muuta mainita.

Microsoftilla voi olla patentteja, patenttihakemuksia, tavaramerkkejä, tekijänoikeuksia tai muita immateriaalioikeuksia, jotka koskevat tässä asiakirjassa käsiteltyjä asioita. Tämän asiakirjan hallussapito ei anna mitään oikeuksia näihin patentteihin, tavaramerkkeihin tai tekijänoikeuksiin tai muuhun immateriaaliomaisuuteen muuten kuin Microsoftin kirjallisessa sopimuksessa nimenomaisesti määrätyin tavoin.

(c) 2009 Microsoft Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows ja Windows NT ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä.

Kaikki muut tavaramerkit ovat haltijoidensa omaisuutta.