Informasjon i dette dokumentet, inkludert URL-adresser og andre referanser til webområder på Internett, kan endres uten forvarsel.Med mindre annet er angitt, er firmaer, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, logoer, personer, steder og hendelser som er beskrevet her, oppdiktet. Ingen tilknytning til virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, domenenavn, e-postadresser, logoer, personer, steder eller hendelser er tiltenkt.Det er brukerens ansvar å overholde alle gjeldende lover om opphavsrett.Uten begrensning av opphavsrettighetene kan ingen deler av dette dokumentet reproduseres, lagres i eller innføres i et hentesystem eller overføres på noen måte eller med noen som helst metoder (elektronisk, mekanisk, fotokopiering, innspilling eller annet) for noe formål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Microsoft Corporation.

Microsoft kan ha patenter, patentsøknader, varemerker, opphavsrett eller annen eiendomsrett som dekker emner i dette dokumentet. Med unntak av det som uttrykkelig er angitt i skriftlige lisensavtaler fra Microsoft, gir ikke utgivelsen av dette dokumentet deg noen lisens til disse patentene, varemerkene, opphavsrettene eller annen eiendomsrett.

© 2009 Microsoft Corporation. Med enerett.

Microsoft, Active Directory, ActiveX, JScript, Microsoft Press, MSDN, MS-DOS, Outlook, Pivotdiagram, Pivottabell, PowerPoint, SQL Server, Visual Basic, Visual C++, Visual Studio, Win32, Windows og Windows NT er varemerker for Microsoft-gruppen med selskaper.

Alle andre varemerker er eiendommen til sine respektive eiere.