Postavke IISAM registra zapisuju se kada se DLLRegisterServer poziva za svaki pojedini IISAM DLL. Postavke IISAM registra uklanjaju se kada se DLLUnregisterServer poziva za svaki pojedini IISAM DLL. Ovu funkciju DLLRegisterServer dinamički poziva funkcija Jet ODBC za svaki pojedini IISAM DLL. Na primjer, ako se povezivanje pokuša pomoću bilo kojeg IISAM-a i veza na početku na uspije, upravljački će program pokušati inicijalizirati taj IISAM (pozivanjem DLLRegisterServer) i ponovo pokušati uspostaviti vezu.