IISAM-i registrisätted kirjutatakse, kui helistatakse serverile DLLRegisterServer iga vastava IISAM DLL-i puhul. IISAM-i registrisätted eemaldatakse, kui helistatakse serverile DLLRegisterServer. Sellele funktsioonile DLLRegisterServer helistab dünaamiliselt Jet ODBC-funktsioon iga IISAM DLL-i puhul. Kui näiteks üritatakse ühendust, kasutades mis tahes IISAM-it ja ühendus algselt nurjub, üritab draiver lähtestada seda IISAM-it (helistades serverile DLLRegisterServer) ning üritab uuesti ühendust.