Въведете пълния път до новата база данни на Microsoft Access, която искате да създадете.

Когато използвате драйвера на Microsoft Access, щракнете върху Създаване, за да създадете нова база данни.

Забележка:
Създадената по този начин база данни ще работи само с Microsoft Access 7.0 и по-нова версия.

Ако не е предоставена база данни при настройката, потребителят ще получи подкана да избере файл на база данни, когато се свързва с източника на базата данни.

Диалоговия прозорец Нова база данни съдържа и следните контроли:

Име и местоположение на базата данни

Определя се името и местоположението на новата база данни.

Езикова променлива

Определя се езиковата променлива (LCID) или езикът за базата данни.

Формат

Определя се форматът на Машина за база данни Microsoft Jet. Опции: Версия 4.x (най-нова, формат Unicode), версия 3.x (формат ANSI) или версия 2.x (формат ANSI).

Опции

При щракване върху Системна база данни ще създадете база данни, която може да се сподели, и ще бъде записана в раздела Системен DSN в администратора на ODBC източник на данни.

Когато щракнете върху Шифроване, се задава тази опция на Access. С пускането на версия 4.0 на Машина за база данни Microsoft Jet след създаването на бази данни е разрешено тяхното шифроване. За допълнителна информация вж. справочната информация за програмисти на машината за база данни Jet. Опцията Шифроване е достъпна само когато е избран формат на версия 4.x.

Съдържание