Zadajte úplnú cestu novej databázy programu Microsoft Access, ktorú chcete vytvoriť.

Keď používate ovládač Microsoft Access, novú databázu vytvoríte kliknutím na tlačidlo Vytvoriť.

Poznámka:
Databáza vytvorená týmto spôsobom bude fungovať iba s programom Microsoft Access 7.0 a novším.

Ak pri inštalácii nie je zadaná žiadna databáza, používateľovi sa zobrazí výzva na vybratie súboru databázy, keď sa pripojí k zdroju údajov.

Dialógové okno Nová databáza, okrem iných, obsahuje tieto ovládacie prvky:

Názov databázy a umiestnenie

Určuje názov a umiestnenie novej databázy.

Miestne nastavenia

Určuje identifikátor miestnych nastavení LCID alebo jazyk databázy.

Formát

Určuje formát databázového nástroja Microsoft Jet. Možnosti: verzia 4.x (najaktuálnejšia, formát Unicode), verzia 3.x (formát ANSI) alebo verzia 2.x (formát ANSI).

Možnosti

Kliknutím na políčko Systémová databáza vytvoríte databázu, ktorú je možné zdieľať a ktorá sa zaznamená na karte Systémový DSN v okne Administrátor zdrojov údajov ODBC.

Kliknutím na políčko Šifrovanie nastavíte túto možnosť databázy programu Access. Po uvedení databázového nástroja Microsoft Jet verzie 4.0, šifrovanie databázy je pri vytváraní databáz povolené. Ďalšie informácie nájdete v článku Jet Database Engine Programmer's Reference (Referencia pre programátorov databázového nástroja Jet). Možnosť Šifrovanie je k dispozícii iba vtedy, keď vyberiete formát Verzia 4.x.