Zhutnenie databázy uchováva existujúce údaje, ale odstraňuje nevyužité miesto v databáze. Dialógové okno Zhutniť databázu z je určené pre konkrétnu databázu, ktorá sa má zhutniť, a umožňuje zadať prístup Zdieľanie s čítaním a zapisovaním (predvolený), prístup Iba na čítanie (zabraňuje všetkým aktualizáciám) alebo Výlučný prístup k databáze počas procesu zhutňovania.

Zhutnenie údajov môžete vykonať pomocou dialógového okna Inštalácia ODBC Microsoft Access. Kliknite na tlačidlo Zhutniť a potom v dialógovom okne Zhutniť databázu z vyberte súbor a cestu. Kliknite na tlačidlo OK. V dialógovom okne Zhutniť databázu do vyberte súbor a cestu, verziu výsledného zhutneného súboru a jeho miestne nastavenia a kliknite na tlačidlo OK. Súbor, do ktorého sa zhutňuje, môže mať rovnaký názov ako súbor, ktorý sa zhutňuje. Ak je však názov súboru, do ktorého sa zhutňuje, rovnaký ako názov iného existujúceho súboru, zobrazí sa chyba. Zhutňovanie súborov chránených heslom môže viesť k nepredvídateľným výsledkom.

Pozrite tiež