Kompaktowanie bazy danych oszczędza istniejące dane, ale eliminuje niewykorzystane miejsce w bazie danych. W oknie Baza danych do kompaktowania z można określić bazę danych, która będzie kompaktowana, oraz uprawnienia dostępu do bazy danych Read/Write Shared (domyślne), Tylko do odczytu (które uniemożliwiają wprowadzanie jakichkolwiek zmian) lub Wyłączny podczas procesu kompaktowania.

Kompaktowanie danych można wykonać przy użyciu okna dialogowego ODBC — ustawienia dla programu Microsoft Access. Kliknij przycisk Kompaktuj, a następnie wybierz plik i ścieżkę w oknie dialogowym Baza danych do kompaktowania z. Kliknij przycisk OK. W oknie dialogowym Baza danych do kompaktowania w wybierz plik i ścieżkę, wersję wynikowego pliku kompaktowania oraz ustawienia regionalne, a następnie kliknij przycisk OK. Nazwa pliku, w którym baza danych jest kompaktowana, może być taka sama, jak kompaktowanego pliku. Jeśli jednak nazwa pliku, w którym baza danych jest kompaktowana, jest taka sama, jak nazwa innego istniejącego pliku, zwracany jest błąd. Kompaktowanie plików chronionych hasłem może dać nieprzewidywalne wyniki.

Zobacz także