דחיסת מסד נתונים שומרת על הנתונים הקיימים אך מונעת שטח שאינו בשימוש במסד הנתונים. תיבת הדו-שיח מסד נתונים לדחיסה מ מייעדת את מסד הנתונים הספציפי לדחיסה, ומאפשרת לך לציין גישה מסוג קריאה/כתיבה משותפת (ברירת המחדל), גישה מסוג קריאה בלבד (שמונעת עדכונים) או גישה מסוג בלעדית למסד הנתונים במשך תהליך הדחיסה.

באפשרותך להשתמש בתיבת הדו-שיח התקנת ODBC Microsoft Access כדי לבצע דחיסת נתונים. לחץ על דחיסה ולאחר מכן בתיבת הדו-שיח מסד נתונים לדחיסה מ, בחר את הקובץ והנתיב. לחץ על אישור. בתיבת הדו-שיח ‏‏מסד נתונים לדחיסה אל, בחר את הקובץ והנתיב, הגירסה של הקובץ הדחוס שמתקבל והאזור, ולאחר מכן לחץ על אישור. הקובץ שאליו יש לבצע דחיסה יכול להיות בעל שם זהה לזה של הקובץ הנדחס. עם זאת, מוחזרת שגיאה אם שם הקובץ שיש לדחוס זהה לשם של קובץ קיים אחר. לדחיסת קבצים המוגנים על-ידי סיסמה עלולות להיות תוצאות בלתי צפויות.

ראה גם