הזן את הנתיב המלא של מסד הנתונים החדש של Microsoft Access שברצונך ליצור.

בעת שימוש במנהל התקן של Microsoft Access, לחץ על צור כדי ליצור מסד נתונים חדש.

הערה:
מסד נתונים שנוצר בדרך זו יעבוד רק עם Microsoft Access 7.0 וגירסאות מתקדמות יותר.

אם לא סופק מסד נתונים במהלך ההתקנה, המשתמש יתבקש לבחור קובץ מסד נתונים כאשר תתחבר למקור הנתונים.

תיבת הדו-שיח ‏‏מסד נתונים חדש מכילה, בין היתר, את הפקדים הבאים:

שם מסד נתונים ומיקום

ציון השם והמיקום של מסד הנתונים החדש.

אזור

ציון האזור (LCID), או השפה, עבור מסד הנתונים.

תבנית

ציון התבנית של Microsoft Jet Database Engine. אפשרויות: גירסה 4.x (עדכנית ביותר, תבנית Unicode), גירסה 3.x (תבנית ANSI) או גירסה 2.x (תבנית ANSI).

אפשרויות

לחיצה על מסד נתוני מערכת תיצור מסד נתונים הניתן לשיתוף, שיירשם בכרטיסיה DSN של מערכת במנהל מקור נתונים של ODBC.

לחיצה על הצפנה מגדירה אפשרות זו של Access. עם הפרסום של Microsoft Jet Database Engine גירסה 4.0, הצפנת מסד נתונים מותרת בעת יצירת מסדי נתונים. לקבלת מידע נוסף, עיין ב- Jet Database Engine Programmer's Reference. האפשרות הצפנה זמינה רק כאשר תבנית Version 4.x נבחרת.