מקורות נתונים של 32 סיביות הנמצאים בשימוש עם ODBC Desktop Database Drivers גירסה 2.0 עוברים באופן אוטומטי המרה למקורות נתונים של 32 סיביות עבור מנהלי התקנים מגירסה 4.0. לא סופקה המרה עבור מקורות נתונים של 16 סיביות. כדי לשנות מקור נתונים של 16 סיביות, צור מקור נתונים חדש של 32 סיביות ולאחר מכן (לפי בחירתך), מחק את מקור הנתונים הישן של 16 סיביות. מקור נתונים של 32 סיביות ומקור נתונים של 16 סיביות אינם יכולים להיות בעלי אותו שם.