מאחר שמוצרים רבים של Microsoft משתמשים ב-ODBC כרכיב מרכזי ואף מפיצים מנהלי התקנים של ODBC, שירות הלקוחות והתמיכה של Microsoft מחשיבים את ODBC כחלק מכל מוצר המשלב את ODBC כרכיב. תמיכה ב-ODBC מסופקת בהתאם להסכם התמיכה של מוצר זה. לקבלת מידע נוסף, עיין בתיעוד של המוצר הספציפי.