השתמש בתיבת הדו-שיח בחירת חוברת עבודה כדי לאתר ולבחור קובץ חוברת עבודה של Microsoft Excel. שם מסד נתונים מציג את הקובץ הנבחר. כדי למנוע עדכונים בקובץ זה, בחר בתיבת הסימון לקריאה בלבד. חפש את קובץ חוברת העבודה הרצוי על-ידי שימוש בפקדים ספריות, פרט קבצים מסוג: וכוננים, או לחץ על רשת כדי לחפש חוברת עבודה ברשת.