W oknie dialogowym Wybieranie skoroszytu można znaleźć i wybrać plik skoroszytu programu Microsoft Excel. W polu Nazwa bazy danych jest podany wybrany plik. Aby uniemożliwić zmiany tego pliku, zaznacz pole wyboru Tylko do odczytu. Znajdź wymagany plik skoroszytu przy użyciu formantów Katalogi, Wyświetl pliki typu i Dyski lub kliknij przycisk Sieć, aby znaleźć skoroszyt w sieci.