เนื่องจากผลิตภัณฑ์จำนวนมากของ Microsoft ใช้ ODBC เป็นคอมโพเนนต์หลัก และยังกระจายโปรแกรมควบคุม ODBC, Microsoft Customer Service และการสนับสนุนถือว่า ODBC เป็นส่วนหนึ่งของแต่ละผลิตภัณฑ์ที่รวมเอา ODBC เข้าเป็นคอมโพเนนต์ การสนับสนุนได้รับการจัดไว้ให้สำหรับ ODBC ตามข้อตกลงการสนับสนุนของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมในเอกสารของแต่ละผลิตภัณฑ์

สารบัญ