กล่องโต้ตอบ เลือกดัชนี จะประกอบด้วยการควบคุมต่างๆ ต่อไปนี้:

ตาราง

แสดงรายการแฟ้มทั้งหมดในแหล่งข้อมูลที่เลือกไว้ขณะนี้

ดัชนี

แสดงรายการดัชนีที่กำหนดไว้ให้กับแฟ้มที่เลือกขณะนี้ในรายการ ตาราง

แสดงแฟ้มชนิด

ระบุชนิดของแฟ้มที่จะแสดงในรายการ ดัชนี

โปรแกรมควบคุม ODBC dBASE จะเปิดและปรับปรุงแฟ้มดัชนี dBASE IV โดยอัตโนมัติ คุณต้องใช้กล่องโต้ตอบ เลือกดัชนี เพื่อเชื่อมโยงแฟ้ม dBASE III .ndx เข้ากับแฟ้ม dBASE

ข้อจำกัดต่อไปนี้จะใช้ได้ระหว่างสร้างดัชนี dBASE :

  • ชื่อคอลัมน์ทั้งหมดต้องถูกต้อง
  • คอลัมน์ทั้งหมดต้องอยู่ในลำดับที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อย
  • ความยาวของคอลัมน์ข้อความเดี่ยวใดๆ ต้องต่ำกว่า 100 ไบต์
  • ถ้ามีหลายคอลัมน์ คอลัมน์ทั้งหมดต้องเป็นคอลัมน์ข้อความและยอดรวมของขนาดคอลัมน์ต้องน้อยกว่า 100 ไบต์
  • ไม่สามารถทำดัชนีเขตข้อมูลบันทึกได้
  • ดัชนีต้องยังไม่ได้รับการกำหนดให้กับชุดเขตข้อมูลปัจจุบัน (กล่าวคือ ไม่ยอมรับดัชนีที่ซ้ำ)
  • ชื่อของดัชนีต้องเป็นไปตามแบบแผนการตั้งชื่อของ dBASE โดยที่ dBASE III กำหนดให้แต่ละดัชนีต้องอยู่ในแฟ้มแยกกันและมีส่วนขยายเป็น .ndx ใน dBASE IV ดัชนีได้รับการสร้างเป็นชื่อแท็กที่ถูกจัดเก็บในแฟ้มเดี่ยวที่มีส่วนขยายเป็น .mdx ที่มีชื่อพื้นฐานเหมือนกับแฟ้มฐานข้อมูล (ตัวอย่างเช่น Emp.mdx เป็นแฟ้มดัชนีของฐานข้อมูล Emp.dbf)

ในการเชื่อมโยงดัชนีกับตาราง:

  1. จากรายการ ตาราง เลือกแฟ้ม
  2. จากรายการ ดัชนี เลือกดัชนี
  3. คลิก ตกลง เพื่อบันทึกการเชื่อมโยงตาราง/ดัชนี
หมายเหตุ:
ดัชนี dBASE III ต้องได้รับการกำหนดโดยการใช้กล่องโต้ตอบนี้เพื่อให้โปรแกรมควบคุมจดจำดัชนีเหล่านี้ได้

สารบัญ