Az Indexek választása párbeszédpanel többek között a következő vezérlőelemeket tartalmazza:

Táblák

Az aktuálisan kijelölt adatforrásban található összes fájl felsorolása.

Indexek

A Táblák listában éppen kijelölt fájlhoz rendelt indexek felsorolása.

Fájltípus

Az Indexek listában megjelenítendő fájltípusokat adja meg.

Az ODBC dBASE illesztőprogram automatikusan megnyitja és frissíti a dBASE IV indexfájlokat. A dBASE III .ndx fájlok dBASE fájlokhoz való társításához az Indexek választása párbeszédpanelt kell használni.

A dBASE indexek létrehozására a következő korlátozások érvényesek:

  • Minden oszlopnévnek érvényesnek kell lennie.
  • Az összes oszlopnak ugyanabban a növekvő vagy csökkenő sorrendben kell lenniük.
  • Egy-egy szöveges oszlop hossza nem haladhatja meg a 100 bájtot.
  • Ha több oszlop van, mindegyik oszlopnak szöveges oszlopnak kell lennie, és az oszlopméretek összege nem haladhatja meg a 100 bájtot.
  • Feljegyzésmezők nem indexelhetők.
  • Az aktuális mezőkészlethez még nem lehet megadva index. (Az ismétlődő indexek tehát nem megengedettek.)
  • Az index nevének meg kell felelnie a dBASE névadási szabályoknak. A dBASE III verzió megköveteli, hogy mindegyik index külön, .ndx kiterjesztésű fájlban legyen. A dBASE IV esetén az indexek kódnévként jönnek létre, amelyeket egyetlen .mdx fájl tárol, fájlnevének első része megegyezik az adatbáziséval. (Például az Emp.mdx fájl az Emp.dbf adatbázis indexfájlja.)

Index táblához társítása:

  1. Jelöljön ki egy fájlt a Táblák listáról.
  2. Jelöljön ki egy indexet az Indexek listáról.
  3. A tábla/index társítások mentéséhez kattintson az OK gombra.
Megjegyzés:
Ahhoz, hogy az illesztőprogram fel tudja ismerni őket, a dBASE III indexek hozzárendelését ennek a párbeszédpanelnek a használatával kell elvégezni.