A Speciális beállítások párbeszédpanel használatához előbb meg kell adnia az erre az illesztőprogramra vonatkozó bejelentkezési nevet és jelszót.

A rendszer biztonsági beállításaitól függően előfordulhat, hogy az illesztőprogram kéri a nevét és jelszavát, amennyiben az adatforrás rendszer típusú (munkacsoportos) adatbázist használ. Az alapértelmezett név Rendszergazda, a Microsoft Access alapértelmezett jelszava a Rendszergazda felhasználóhoz üres karakterlánc.

Az illesztőprpgram az Access adatbázisok elérésekor a következő beállításokat használja (ezek a Speciális beállítások párbeszédpanelen érhetők el).

DefaultDir

Az illesztőprogram számára az elérésnél alapértelmezettként kezelendő könyvtárat azonosítja.

Driver

Használatával egyéni nevet adhat meg az Access illesztőprogram számára.

FIL

Fájltípus. A Microsoft Access esetében értéke "MS Access".

ExtendedAnsiSQL

A kapcsolódási karakterlánc attribútuma. Ha a beállított érték "1", a Jet 4.0 olyan funkcióit engedélyezi, mint például a nézetek és eljárások létrehozása és húzása, az adatcsonkulás észlelése, új adattípusok, valamint az SQL-92 foglaltszólista használata. Az alapérték "0", ez a beállítás ezek közül a funkciók közül egyiket sem engedélyezi.

ImplicitCommitSync

Meghatározza, hogy a tranzakción kívüli változások adatbázisba írása hogyan történik. Az érték kezdeti beállítása "Yes", ez azt jelenti, hogy a Microsoft Access illesztőprogram a belső/implicit tranzakció lezárásához véglegesítésre vár.

MaxBufferSize

A Microsoft Access által az adatok lemezre és lemezről való továbbításához használt belső puffer mérete kilobájtban. Az alapértelmezett pufferméret 2048 KB (a megjelenített számérték 2048). Bármely 256-tal osztható egész szám használható értékként. Ez a paraméter ugyanazt a beállítást adja meg, mint a Pufferméret mező a Beállítások párbeszédpanelen.

MaxScanRows

Oszlop adattípusának meglévő adatok alapján történő beállításakor pásztázandó sorok száma.

1 és 16 közötti szám lehet. Az alapérték 8; ha a beállított érték 0, a rendszer az összes sort pásztázza. A határértékeken kívül szám megadása hibaüzenetet okoz.

PageTimeout

A nem használt oldal pufferben tartásának időtartama tizedmásodpercben megadva. A Microsoft Access illesztőprogram esetében az alapértelmezett érték 0,5 másodperc, az értéknek 0 felettinek kell lennie. Ez a beállítás a Microsoft Access illesztőprogramot használó összes adatforrásra érvényes.

ReadOnly

Az adatbázist a frissítések tiltása érdekében írásvédettként jelöli meg.

SafeTransactions

Ha értéke az alapértelmezett 0, az összes tranzakciót azonnal véglegesíti a rendszer. Ha értéke 1, a rendszer az összes tranzakciót csak véglegesítési művelet után menti lemezre, így a teljesítmény azonban némileg csökken.

Threads

A motor számára használható háttérszálak száma. Alapértéke 3. A felhasználó növelheti a szálak számát, ha az adatbázisban sok tevékenység zajlik.

UserCommitSync

Megadja, hogy a Microsoft Access illesztőprogram aszinkron módon végezzen explicit, felhasználó által definiált tranzakciókat. Alapértéke "Yes", ez azt jelenti, hogy a Microsoft Access illesztőprogram megvárja a felhasználó által definiált tranzakció befejeződését.

A "No" érték beállítása többfelhasználós környezetben beláthatatlan tranzakciós következményekkel járhat.