Щоб скористатися діалоговим вікном Додаткові параметри, спочатку потрібно ввести ім’я для входу та пароль для цього драйвера.

Залежно від системних вимог до безпеки драйвер може запитати ім’я та пароль, якщо джерело даних використовує базу даних системи (робочої групи). Ім’я за промовчанням – Admin, а як пароль Microsoft Access за промовчанням для користувача Admin використовується пустий рядок.

Отримуючи доступ до будь-якої бази даних Access, драйвер використовуватиме наведені нижче параметри, доступні в діалоговому вікні Додаткові параметри.

DefaultDir

Визначає каталог за промовчанням, до якого драйвер отримуватиме доступ.

Драйвер

Використовується для введення користувацького імені для драйвера Access.

FIL

Тип файлу. "MS Access" означає Microsoft Access.

ExtendedAnsiSQL

Атрибут рядка підключення. Якщо встановити значення "1", активуються функції Jet 4.0, наприклад створення та видалення подань і процедур, виявлення обтинання даних, нові типи даних та використання списку зарезервованих слів SQL-92. За промовчанням використовується значення "0", за якого всі ці функції неактивні.

ImplicitCommitSync

Указує спосіб записування до бази даних змін, внесених за межами транзакції. Початкове значення – "Так", тобто драйвер Microsoft Access чекатиме, доки не буде завершено фіксацію внутрішньої або прихованої транзакції.

MaxBufferSize

Розмір внутрішнього буфера в кілобайтах, який Microsoft Access використовує для передавання даних на диск і з нього. Розмір буфера за промовчанням складає 2048 Кбайт (відображається як 2048). Можна використати ціле значення, яке ділиться на 256. У діалоговому вікні Установка встановлюється таке саме значення, що й для параметра Розмір буфера .

MaxScanRows

Кількість рядків, які має бути проскановано під час установлення типу даних стовпця на основі наявних даних.

Можне приймати значення від 1 до 16. За промовчанням використовується значення 8; якщо встановлено значення 0, буде проскановано всі рядки. У разі використання числа поза межами цього діапазону виникне помилка.

PageTimeout

Інтервал часу (у десятих секунди), упродовж якого невикористана сторінка залишається в буфері. Значення за промовчанням для драйвера Microsoft Access складає 0,5 секунди та має бути більшим 0. Цей параметр застосовується до всіх джерел даних, які використовують драйвер Microsoft Access.

ReadOnly

Визначає базу даних як призначену лише для читання з метою заборони оновлень.

SafeTransactions

Якщо використовується значення за промовчанням 0, усі транзакції фіксуються негайно. Якщо використовується значення 1, усі транзакції зберігаються на диску лише після операції фіксації, але водночас дещо зменшується продуктивність.

Threads

Кількість фонових потоків, які має використовувати ядро. За промовчанням використовується значення 3. Користувач може збільшити кількість потоків, якщо в базі даних виконується багато дій.

UserCommitSync

Вказує, чи драйвер Microsoft Access асинхронно виконуватиме явні визначені користувачем транзакції. Значення за промовчанням – "Так", тобто драйвер Microsoft Access чекатиме, доки не буде завершено фіксацію визначеної користувачем транзакції.

Установлення значення "Ні" може призвести до неочікуваних наслідків транзакції в середовищі з кількома користувачами.

Зміст