กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ODBC Text จะประกอบด้วยการควบคุมต่างๆ ต่อไปนี้

รายละเอียดแหล่งข้อมูล

ระบุแฟ้ม เขตข้อมูล คำอธิบาย ซึ่งจะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์ อาจประกอบด้วยตัวระบุเชิงอธิบายของคุณ

ฐานข้อมูล

ตำแหน่งที่ตั้งแฟ้มที่เป็นค่าดีฟอลต์ หากคุณต้องการตำแหน่งที่ตั้งอื่น คลิก เลือกไดเรกทอรี

แฟ้ม

แสดงรายการส่วนขยายชื่อแฟ้มของแฟ้มข้อความในแหล่งข้อมูล ถ้าต้องการใช้แฟ้มทั้งหมดในไดเรกทอรี เลือกกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มต้น (*.*) ถ้าต้องการใช้เฉพาะแฟ้มที่มีส่วนขยายที่ระบุไว้เท่านั้น ให้ล้างกล่องกาเครื่องหมาย เริ่มต้น (*.*) และเพิ่มส่วนขยายที่คุณต้องการ เมื่อล้าง เริ่มต้น (*.*) ส่วนขยายเริ่มต้นจะเป็น *.asc, *.csv, *.tab และ *.txt

ถ้าต้องการเพิ่มส่วนขยาย ให้พิมพ์ส่วนขยายในกล่อง ส่วนขยาย และคลิก เพิ่ม ส่วนขยายต้องใช้รูปแบบ *.xxx ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการใช้แฟ้ม .dat ให้พิมพ์ *.dat ถ้าต้องการนำเอาส่วนขยายออก ให้เลือกส่วนขยายในรายการ ส่วนขยาย และคลิก ลบ

กำหนดรูปแบบ

ใช้กล่องโต้ตอบ กำหนดรูปแบบข้อความ เพื่อกำหนดรูปแบบสำหรับคอลัมน์ต่างๆ ในแฟ้มที่เลือก และระบุ Schema สำหรับตารางข้อมูลต่างๆ

หมายเหตุ:
หากมีการใช้โปรแกรมควบคุมข้อความ แฟ้มที่ไม่มีส่วนขยายจะถูกสร้างขึ้นมาเมื่อมีการดำเนินการคำสั่ง CREATE TABLE กับชื่อที่ไม่มีส่วนขยาย ถ้าต้องการแสดงแฟ้มที่ไม่มีส่วนขยายในกล่องโต้ตอบ กำหนดรูปแบบข้อความ คุณต้องเพิ่ม "*." ใน รายการส่วนขยาย ในกล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ODBC Text

หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลหรือข้อมูลด้านโปรแกรมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมนี้จะอยู่ในไลบรารี MSDN คุณสามารถดูข้อมูลอื่นๆ ได้ใน การแปลงแหล่งข้อมูล, รายการรีจิสทรี IISAM, แฟ้ม ISAM แบบข้อความ และ แฟ้มคอมโพเนนต์ ODBC ทั่วไป ในแฟ้มวิธีใช้นี้

โปรดดูเพิ่มเติมที่

สารบัญ