ODBC Text Kurulumu iletişim kutusunda bulunan pek çok denetimden bazıları şunlardır:

Veri kaynağı bilgileri

Dosyayı tanımlar. Varsayılan olarak boş olan Açıklama alanında açıklayıcı niteleyicileriniz olabilir.

Veritabanı

Varsayılan dosya konumu. Farklı bir konum istiyorsanız Dizin Seç’i tıklatın.

Dosyalar

Veri kaynağındaki metin dosyalarının dosya adı uzantılarını listeler. Dizindeki tüm dosyaları kullanmak için Varsayılan (*.*) onay kutusunu seçin. Yalnızca belirtilen uzantılara sahip dosyaları kullanmak için Varsayılan (*.*) onay kutusunun işaretini kaldırın ve istediğiniz uzantıları ekleyin. Varsayılan (*.*) seçeneğinin işareti kaldırıldığında varsayılan uzantılar *.asc, *.csv, *.tab ve *.txt’dir

Bir uzantı eklemek için uzantıyı Uzantı kutusuna yazın ve Ekle’yi tıklatın. Uzantı *.xxx biçiminde olmalıdır. Örneğin, .dat dosyalarını kullanmak için *.dat yazın. Bir uzantıyı kaldırmak için Uzantı listesinden uzantıyı seçin ve Kaldır’ı tıklatın.

Biçim Tanımla

Seçili bir dosyada sütunların biçimini tanımlamak ve her veri tablosunun şemasını belirtmek için Metin Biçimi Tanımla iletişim kutusunu kullanın.

Not:
Metin sürücüsü kullanılırken, uzantısız bir adla CREATE TABLE deyimi yürütüldüğünde uzantısız bir dosya oluşturulur. Metin Biçimi Tanımla iletişim kutusunda dosyaları uzantısız olarak görüntülemek için, ODBC Text Kurulumu iletişim kutusunda Uzantı Listesi’ne "*." karakterleri eklenmelidir.

Not:
Bu sürücüyle ilgili ayrıntılı bilgiler ve programlama bilgileri MSDN Kitaplığındadır. Diğer bilgiler bu yardım dosyasında Veri Kaynağı Dönüşümü, IISAM Kayıt Defteri Girişleri, Metin ISAM Dosyaları ve Yaygın ODBC Bileşen Dosyaları altında bulunabilir.

Ayrıca bkz.