กล่องโต้ตอบ การตั้งค่า ODBC dBASE จะประกอบด้วยการควบคุมต่างๆ ต่อไปนี้

รายละเอียดแหล่งข้อมูล

ระบุฐานข้อมูล dBASE ซึ่งจะมีค่าเริ่มต้นเป็นชื่อที่ผู้ผลิตกำหนดมา เขตข้อมูล คำอธิบาย ซึ่งจะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์ อาจประกอบด้วยตัวระบุเชิงอธิบายของคุณ

ฐานข้อมูล

เลือกรุ่นฐานข้อมูล dBASE ที่ติดตั้งใดๆ และตำแหน่งที่ตั้ง หากคุณเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใช้ไดเรกทอรีปัจจุบัน ตัวเลือก เลือก ไดเรกทอรี และ เลือกดัชนี จะปิดใช้งาน

ตัวเลือก

คลิกเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกโปรแกรมควบคุมต่อไปนี้

  • จัดลำดับ สำหรับการจัดลำดับ
  • ไทม์เอาต์ของเพจ เวลาในสิบวินาทีที่หน้าซึ่งไม่ได้ใช้งานอยู่ในบัฟเฟอร์ ต้องมากกว่า 0 เสมอ
  • เฉพาะ จำกัดการเข้าถึงฐานข้อมูลเพียงแค่ผู้ใช้คนเดียว
  • แสดงแถวที่ลบ ระบุว่าแถวที่ทำเครื่องหมายเป็นลบสามารถเรียกใช้หรือจัดตำแหน่งได้หรือไม่
  • จำนวนแถวโดยประมาณ ระบุว่ามีการประมาณสถิติขนาดตารางหรือไม่
หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลและข้อมูลด้านโปรแกรมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมนี้จะอยู่ในไลบรารี MSDN คุณสามารถดูข้อมูลอื่นๆ ได้ใน การแปลงแหล่งข้อมูล, แฟ้ม dBASE, รายการรีจิสทรี IISAM และ แฟ้มคอมโพเนนต์ ODBC ทั่วไป ในแฟ้มวิธีใช้นี้ dBASE เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท INPRISE Corporation และมีมาพร้อมกับแฟ้มวิธีใช้

สารบัญ