กล่องโต้ตอบ โปรแกรมติดตั้ง ODBC Paradox ประกอบด้วยการควบคุมต่างๆ ต่อไปนี้

รายละเอียดแหล่งข้อมูล

ระบุฐานข้อมูล Paradox ซึ่งมีชื่อดีฟอลต์ที่กำหนดมาจากผู้ผลิต เขตข้อมูล คำอธิบาย ซึ่งจะเว้นว่างไว้ตามค่าดีฟอลต์ อาจประกอบด้วยตัวระบุเชิงอธิบายของคุณ

ฐานข้อมูล

ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อระบุตำแหน่งที่ตั้งฐานข้อมูล Paradox หรือใช้ไดเรกทอรีปัจจุบัน คุณสามารถเลือกรุ่นที่เฉพาะเจาะจงของฐานข้อมูลใดๆ ที่ติดตั้งไว้

ตัวเลือก

คลิกเพื่อเปลี่ยนตัวเลือกโปรแกรมควบคุมที่ส่งผลต่อการเข้าถึง บริการ และการทำงาน

  • จัดลำดับ ควบคุมลำดับการจัดเรียงเขตข้อมูล
  • เฉพาะ จำกัดการเข้าถึงโดยให้มีผู้ใช้หนึ่งรายและปรับปรุงการทำงาน
  • ไทม์เอาต์ของเพจ กำหนดระยะเวลาในการเก็บเพจที่ไม่ได้ใช้งานในบัฟเฟอร์ โดยกำหนดเป็นหนึ่งส่วนสิบของหนึ่งวินาที
  • ชื่อผู้ใช้ ชื่อผู้ใช้ของ Paradox ที่แสดงต่อผู้ใช้อื่นๆ ของแฟ้ม Paradox เมื่อเกิดการล็อคขึ้น
  • สไตล์เน็ต ลักษณะการเข้าถึงเครือข่ายที่ใช้เมื่อเข้าถึงข้อมูล Paradox
หมายเหตุ:
รายละเอียดข้อมูลหรือข้อมูลด้านโปรแกรมเกี่ยวกับโปรแกรมควบคุมนี้จะอยู่ในไลบรารี MSDN คุณสามารถดูข้อมูลอื่นๆ ได้ใน การแปลงแหล่งข้อมูล, แฟ้ม Paradox , รายการรีจิสทรี IISAM และ แฟ้มคอมโพเนนต์ ODBC ทั่วไป ในแฟ้มวิธีใช้นี้ Paradox เป็นผลิตภัณฑ์ของ INPRISE Corporation และประกอบด้วยแฟ้มวิธีใช้ของตนเอง

สารบัญ