Ovládače ODBC Desktop Database Drivers 4.0 obsahujú nasledujúce súbory ISAM pre ovládač Microsoft dBASE:

32-bitová knižnica ISAM Verzie programu dBASE

Msxbse40.dll, Oddbse32.dll

dBASE III, dBASE IV, dBASE 5.0