Ovládače ODBC Desktop Database Drivers 4.0 obsahujú nasledujúce súbory ISAM pre ovládač Microsoft Access:

32-bitová knižnica ISAM Verzia programu Microsoft Access

Žiadny (súčasť knižnice Msjet40.dll)

7.0 a 97

Msrd2x40.dll

2.0

Msrd3x40.dll

3.0