Dialógové okno Inštalácia ODBC Microsoft Excel, okrem iných, obsahuje tieto ovládacie prvky:

Informácie o zdroji údajov

Identifikuje súbor programu Excel. Pole Popis, ktoré je predvolene prázdne, môže obsahovať popisné kvalifikátory.

Databáza

Tieto možnosti slúžia na zmenu aktuálneho umiestnenia súboru. Ak je potrebné iné umiestnenie, kliknite na tlačidlo Vybrať adresár alebo Vybrať zošit, v závislosti od toho, ktorú verziu produktu Excel ste vybrali v poli Verzia.

Ovládač

Pole Počet kontrolovaných riadkov určuje počet riadkov, ktoré bude Inštalácia alebo ovládač prehľadávať pri vytváraní stĺpcov a typov údajov v stĺpcoch. Môže to byť ľubovoľné číslo v rozsahu 1 až 16.

Ak chcete zabrániť aktualizáciám súboru programu Excel, začiarknite políčko Iba na čítanie.

Poznámka:
Podrobné a programové informácie o tomto ovládači nájdete v lokalite MSDN Library. Ďalšie informácie nájdete v častiach Konverzia zdroja údajov, Súbory ovládača pre program Excel, Položky IISAM databázy Registry a Súbory spoločných súčastí ODBC v tomto súbore Pomocníka. K dispozícii je aj odborná pomoc.