Het dialoogvenster ODBC-instellingen voor Microsoft Excel bevat onder meer de volgende besturingselementen:

Gegevensbroninformatie

Hiermee wordt het Excel-bestand aangeduid. In het veld Beschrijving, dat standaard leeg is, kunt u uw beschrijvende kwalificatie invullen.

Database

Met deze opties kunt u de standaardbestandslocatie wijzigen. Als u een andere locatie wilt kiezen, klikt u op Map selecteren of Werkmap selecteren, afhankelijk van de Excel-productversie die u in het veld Versie hebt geselecteerd.

Stuurprogramma

Te analyseren rijen geeft het aantal rijen aan dat door de installatie of het stuurprogramma wordt genalyseerd tijdens het instellen van de kolommen en hun gegevenstypen. De waarde kan een getal tussen 1 en 16 zijn.

Selecteer Alleen-lezen om te voorkomen dat het Excel-bestand wordt bijgewerkt.

Opmerking:
Gedetailleerde en programmatische informatie over dit stuurprogramma vindt u in de MSDN-bibliotheek. Overige informatie vindt u onder Gegevensbronconversie, Excel-bestanden, IISAM-registervermeldingen en Gemeenschappelijke ODBC-componentbestanden in dit Help-bestand. Productondersteuning is beschikbaar.