Het dialoogvenster ODBC-instellingen voor Microsoft Access bevat onder meer de volgende besturingselementen:

Gegevensbroninformatie

Hiermee wordt de Access-database aangeduid, die standaard de naam heeft die door de fabrikant is toegewezen. In het veld Beschrijving, dat standaard leeg is, kunt u uw beschrijvende kwalificatie invullen.

Database

Klik op Repareren (Dialoogvenster Database repareren) om een beschadigde Access-database te herstellen of klik op Comprimeren (Dialoogvenster Te comprimeren database) om overtollige ruimte te wissen. Klik op Selecteren of Maken om een bestaande of nieuwe database te openen.

Systeemdatabase

Klik hierop om een gedeelde database te selecteren. De standaardgebruikersnaam is Admin en het standaard Microsoft Access-wachtwoord voor de gebruiker Admin is een lege tekenreeks.

Opties

Klik hierop om de volgende stuurprogrammaopties te wijzigen:

  • Paginatime-out. De tijd (in tienden van een seconde) dat ongebruikte pagina’s in de buffer blijven opgeslagen. De waarde moet altijd groter dan 0 zijn.
  • Buffergrootte. De grootte van de interne buffer, in kilobytes, die door Microsoft Access wordt gehanteerd om gegevens van en naar de schijf over te brengen. U kunt elk geheel getal gebruiken dat deelbaar is door 256.
  • Databasetoegangsbeperkingen.

Geavanceerd

Klik hierop om aanvullende opties voor de stuurprogrammaprestaties te configureren.

Opmerking:
Gedetailleerde en programmatische informatie over dit stuurprogramma vindt u in de MSDN-bibliotheek. Overige informatie vindt u onder Gegevensbronconversie, Access-bestanden, IISAM-registervermeldingen en Gemeenschappelijke ODBC-componentbestanden. Productondersteuning is beschikbaar.