Ovládače ODBC Desktop Database Drivers 4.0 obsahujú nasledujúce súbory ISAM pre program Paradox:

32-bitová knižnica ISAM Verzie programu Paradox

Mspdox40.dll, Odpdx32.dll

Paradox 3.x, Paradox 4.x, Paradox 5.x