Ovládače ODBC Desktop Database Drivers 4.0 obsahujú nasledujúce súbory ISAM pre program Excel:

32-bitová knižnica ISAM Verzia programu Microsoft Excel

Msexcl40.dll, Odexl32.dll

3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 97

Ovládač Microsoft Excel nedokáže čítať súbory programu Excel, ktoré majú formát starší ako verzia 3.0. Tieto súbory však môžete otvoriť v novšom vydaní programu Microsoft Excel a uložiť ich vo verzii formátu 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 alebo 97, ktorý ovládač dokáže čítať.