Ovladače ODBC Desktop Database Drivers verze 4.0 obsahují následující soubory ISAM pro aplikaci Excel:

32bitová metoda ISAM Verze aplikace Microsoft Excel

Msexcl40.dllOdexl32.dll

3.0, 4.0, 5.0, 7.0, 97

Ovladač Microsoft Excel nemůže číst soubory aplikace Excel s formátem starším než verze 3.0. Tyto soubory však lze otevřít v novější verzi aplikace Microsoft Excel a uložit je ve formátu verze 3.0, 4.0, 5.0, 7.0 nebo 97, který ovladač přečíst může.