Brug dialogboksen Definer tekstformat til at angive formatet for kolonnerne i en markeret fil og til at angive skemaet for hver datatabel. Dialogboksen Definer tekstformat indeholder bl.a. følgende kontrolelementer:

Tilføj

Tilføjer en kolonne med værdierne i felterne Datatype, Navn og Bredde.

Tegn

ANSI eller OEM. OEM angiver et ikke-ANSI-tegnsæt og er standard, hvis formatet for det element, der er markeret på listen Tabeller, ikke er blevet angivet.

Kolonneoverskrift

Angiver, om kolonnerne i den markerede tabels første række vil blive brugt som kolonnenavne. Standardværdien er FALSK (ryddet), hvis formatet for det element, der er markeret på listen Tabeller, ikke er blevet angivet.

Kolonner

Angiver kolonnenavnene for hver kolonne i den tabel, der er markeret på listen Tabeller, og afspejler rækkefølgen af kolonnerne i tabellen.

Datatype

Kan være BIT, BYTE, CHAR, CURRENCY, DATE, FLOAT, INTEGER, LONGCHAR, SHORT eller SINGLE. I forbindelse med datodatatyper skal du bruge "dd-mmm-åå", "mm-dd-åå", "mmm-dd-åå", "åååå-mm-dd" eller "åååå-mmm-dd". "mm" angiver tal for måneder, og "mmm" angiver bogstaver for måneder.

Afgrænser

Det brugerdefinerede afgrænsertegn, der skal bruges til at afgrænse kolonner. Må kun være ét tegn, og dobbelte anførselstegn (") må ikke bruges. Denne funktion er aktiveret, når Brugerdefineret markeres fra boksen Format.

Format

Enten separeret eller med fast længde. Hvis det er afgrænset, angiver det den type afgrænsertegn, der er anvendt: komma (CSV), tabulator eller specialtegn (brugerdefineret). Standardværdien er Semikolonsepareret, hvis formatet for det element, der er markeret på listen Tabeller, ikke er blevet angivet.

Hvis Format er med fast længde, og afkrydsningsfeltet Kolonneoverskrift er markeret, skal den første linje være kommasepareret.

Gæt

Klik for at oprette datatypen, navn og breddeværdier for kolonnerne i den markerede tabel ved at scanne tabellens indhold ifølge markeringerne på listen Format. Aktiveret, når tabelformatet er afgrænset. Tidligere definerede kolonner på listen Kolonner ryddes og erstattes med nye poster. Hvis Kolonneoverskrift ikke er markeret, oprettes kolonnenavnene som "F1", "F2" osv.

Denne funktion virker kun, hvis kolonnen er mindre end 64.513 byte.

Rediger

Klik for at redigere den markerede kolonne med værdierne i felterne Datatype, Navn og Bredde.

Navn

Den markerede kolonnes navn. Brug til at angive et nyt kolonnenavn til enten en eksisterende kolonne eller en ny kolonne.

Hvis Kolonneoverskrift er markeret, ignoreres det viste kolonnenavn.

Fjern

Sletter den markerede kolonne.

Scan rækkerne

Det antal rækker, som skal scannes af installationsprogrammet eller driveren, når kolonnerne og kolonnedatatyperne konfigureres. Standardværdien er 25, hvis formatet for det element, der er markeret på listen Tabeller, ikke er blevet angivet, men kan være et hvilket som helst tal mellem 1 og 32767.

Tabeller

Angiver alle de filer, der stemmer overens med listen over de filtypenavne, der er angivet i den mappe, der er valgt i dialogboksen Konfiguration af ODBC-tekst.

Når <standard> er markeret, er listen Kolonner deaktiveret.

Bredde

Du kan ændre værdierne for kolonnerne CHAR eller LONGCHAR. For andre datatyper er Bredde deaktiveret, og der vises ingen værdier. Standardværdien er 1, hvis formatet for det element, der er markeret på listen Tabeller, ikke er blevet angivet.

Se også