Új csoport párbeszédpanel

Elem Részletek

Csoport neve

Itt adható meg a helyi csoportot azonosító név. A helyi csoportnév nem egyezhet a felügyelt számítógépen található egyéb csoport- vagy felhasználónévvel. A csoportnév legfeljebb 256 nagybetűs vagy kisbetűs karaktert tartalmazhat, a következők kivételével:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

A csoport neve nem állhat csak pontokból (.) vagy szóköz karakterekből.

Leírás

Itt adható meg a csoportfiók leírása.

Tagok

A helyi csoport tagjainak listája. E számítógép felhasználói fiókja tagja lehet a helyi csoportnak. Ha a számítógép része egy tartománynak, a felhasználói fiókok és a helyi tartomány, valamint a megbízható tartományok globális csoportjai is tagjai lehetnek a helyi csoportnak.

Hozzáadás

Kattintson a helyi csoporthoz felhasználói fiókok vagy globális csoportok adásához.

Eltávolítás

Eltávolítja a kijelölt felhasználói fiókot vagy globális csoportot a kijelölt helyi csoportból.


Tartalom