תיבת הדו-שיח 'קבוצה חדשה'

פריט פרטים

שם קבוצה

מקום להקלדת שם המזהה את הקבוצה המקומית. שם קבוצה מקומית לא יכול להיות זהה לכל שם קבוצה או שם משתמש אחרים במחשב. שם קבוצה יכול להכיל עד 256 תווים באותיות רישיות או תווים באותיות קטנות, מלבד התווים הבאים:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

אין ליצור שם של קבוצה הכולל נקודות (.) או רווחים בלבד.

תיאור

מקום להקלדת תיאור חשבון הקבוצה.

חברים

לפירוט החברים בקבוצה המקומית. חשבונות משתמשים במחשב זה יכולים להיות חברים בקבוצה המקומית. אם מחשב זה הוא חלק מתחום, חשבונות משתמשים וקבוצות כלליות מהתחום המקומי ומהתחומים המהימנים יכולים גם להיות חברים בקבוצה המקומית.

הוספה

לחץ כדי להוסיף חשבונות משתמשים או קבוצות כלליות לקבוצה המקומית.

הסר

להסרת חשבון המשתמש או את הקבוצה המקומית הנבחרים מהקבוצה המקומית הנבחרת.


תוכן העניינים