גליון מאפיינים של <משתמש> - חבר ב

פריט פרטים

חבר ב

לפירוט הקבוצות שבהן חבר חשבון המשתמש.

הוספה

לחץ לבחירת הקבוצה שאליה ברצונך להוסיף חשבון משתמש זה.

הסר

להסרת המשתמש מהקבוצה הנבחרת.


תוכן העניינים