Φύλλο ιδιοτήτων <Χρήστης> - Μέλος

Στοιχείο Λεπτομέρειες

Μέλος

Εμφανίζει μια λίστα των ομάδων, στις οποίες είναι μέλος ο λογαριασμός χρήστη.

Προσθήκη

Κάντε κλικ για να επιλέξετε μια ομάδα, την οποία θέλετε να προσθέσετε στο συγκεκριμένο λογαριασμό χρήστη.

Κατάργηση

Καταργεί το χρήστη από την επιλεγμένη ομάδα.


Πίνακας περιεχομένων