Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Για να κάνετε επαναφορά του κωδικού πρόσβασης σε λογαριασμό τοπικού χρήστη
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Users.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Users

 3. Κάντε δεξιό κλικ στο λογαριασμό χρήστη, για τον οποίο θέλετε να κάνετε επαναφορά του κωδικού πρόσβασης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Ορισμός κωδικού πρόσβασης.

 4. Διαβάστε το προειδοποιητικό μήνυμα και, αν θέλετε να συνεχίσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Συνέχεια.

 5. Στα πεδία Νέος κωδικός πρόσβασης και Επιβεβαίωση κωδικού πρόσβασης πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Οι ισχυροί κωδικοί πρόσβασης βελτιώνουν την ασφάλεια του υπολογιστή και του δικτύου.

 • Η επαναφορά του κωδικού πρόσβασης ενός τοπικού λογαριασμού μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια ορισμένων δεδομένων για το συγκεκριμένο χρήστη αν ο χρήστης διαθέτει κωδικοποιημένα δεδομένα ή εναλλασσόμενους κωδικούς πρόσβασης στο Internet.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων