Η ιδιότητα μέλους της ομάδας Administrators είναι η ελάχιστη που απαιτείται για την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Εξετάστε τις λεπτομέρειες στην ενότητα "Επιπλέον ζητήματα" σε αυτό το θέμα.

Προσθήκη μέλους σε μια τοπική ομάδα

Για να προσθέσετε ένα μέλος σε μια τοπική ομάδα με χρήση του περιβάλλοντος εργασίας των Windows
 1. Ανοίξτε τη Διαχείριση Υπολογιστή.

 2. Στη δομή της κονσόλας, κάντε κλικ στην επιλογή Groups.

  Πού;

  • Διαχείριση Υπολογιστή\Εργαλεία συστήματος\Τοπικοί λογαριασμοί Users και Groups\Groups

 3. Κάντε δεξιό κλικ στην ομάδα, στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα μέλος, επιλέξτε Προσθήκη στην ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Προσθήκη.

 4. Στα παράθυρο διαλόγου Επιλογή χρηστών, υπολογιστών ή ομάδων κάντε τα ακόλουθα:

  • Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό χρήστη ή ομάδας σε αυτή την ομάδα, στο πεδίο Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού χρήστη ή ομάδας που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

  • Για να προσθέσετε ένα λογαριασμό υπολογιστή στην ομάδα, κάντε κλικ στην επιλογή Τύποι αντικειμένων, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Υπολογιστές και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK. Στο πεδίο Εισαγάγετε τα ονόματα αντικειμένων για επιλογή, πληκτρολογήστε το όνομα του λογαριασμού υπολογιστή που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί OK.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Για να καταργήσετε ένα μέλος από μια τοπική ομάδα, επιλέξτε το λογαριασμό χρήστη, υπολογιστή ή ομάδας από την περιοχή Μέλη και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί Κατάργηση.

 • Όλα τα δικαιώματα και προνόμια, τα οποία έχουν εκχωρηθεί σε μια ομάδα, εκχωρούνται σε όλα τα μέλη της ομάδας αυτής.

 • Περιορίστε τον αριθμό χρηστών της ομάδας Administrators. Τα μέλη της ομάδας Administrators ενός τοπικού υπολογιστή διαθέτουν δικαιώματα πλήρους ελέγχου στον υπολογιστή αυτόν.

 • Αν ο υπολογιστής ανήκει σε έναν τομέα, μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς χρηστών, υπολογιστών και ομάδων από αυτό τον τομέα και από αξιόπιστους τομείς σε μια τοπική ομάδα.

Για να προσθέσετε ένα μέλος σε μια τοπική ομάδα με χρήση μιας γραμμής εντολών
 1. Ανοίξτε μια γραμμή εντολών.

 2. Για να προσθέσετε ένα μέλος στην ομάδα Backup Operators, πληκτρολογήστε:

  net localgroup "Backup Operators" "<MemberName>" /add

  Θα πρέπει να συμπεριλάβετε τα εισαγωγικά.

Επιπλέον ζητήματα

 • Για να εκτελέσετε αυτή τη διαδικασία, θα πρέπει να παράσχετε διαπιστευτήρια για το λογαριασμό διαχειριστή στον τοπικό υπολογιστή (αν σας ζητηθεί) ή πρέπει να είστε μέλος της ομάδας Administrators του τοπικού υπολογιστή.

 • Όλα τα δικαιώματα και προνόμια, τα οποία έχουν εκχωρηθεί σε μια ομάδα, εκχωρούνται σε όλα τα μέλη της ομάδας αυτής.

 • Περιορίστε τον αριθμό χρηστών της ομάδας Administrators. Τα μέλη της ομάδας Administrators ενός τοπικού υπολογιστή διαθέτουν δικαιώματα πλήρους ελέγχου στον υπολογιστή αυτόν.

 • Αν ο υπολογιστής ανήκει σε έναν τομέα, μπορείτε να προσθέσετε λογαριασμούς χρηστών, υπολογιστών και ομάδων από αυτό τον τομέα και από αξιόπιστους τομείς σε μια τοπική ομάδα.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων