Για να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα με διαπιστευτήρια διαχειριστή
  • Στην Εξερεύνηση των Windows ή στο μενού Έναρξη, κάντε δεξιό κλικ στο εκτελέσιμο αρχείο (ή στο εικονίδιο) του προγράμματος που θέλετε να ανοίξετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Εκτέλεση ως διαχειριστής.

Επιπλέον ζητήματα

  • Η χρήση της εντολής Εκτέλεση ως διαχειριστής δεν περιορίζεται στους λογαριασμούς διαχειριστή.

  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής για να εκκινήσετε ένα πρόγραμμα στο περιβάλλον του λογαριασμού διαχειριστή. Το περιβάλλον διαχειριστή χρησιμοποιείται μόνον για το συγκεκριμένο πρόγραμμα και είναι διαθέσιμο μόνον έως ότου κλείσει το πρόγραμμα.

    Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο θέμα σχετικά με τη χρήση της εντολής Εκτέλεση ως (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314).

  • Ορισμένα προγράμματα δεν υποστηρίζουν την εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής.

  • Αν η εντολή Εκτέλεση ως διαχειριστής αποτύχει, ενδέχεται να μην εκτελείται η υπηρεσία πληροφοριών εφαρμογής.

Πρόσθετες αναφορές


Πίνακας περιεχομένων