כדי להפעיל תוכנית עם אישורי ניהול
  • בסייר Windows או בתפריט התחלה, לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על קובץ ההפעלה (או הסמל) של התוכנית שברצונך לפתוח ולאחר מכן לחץ על הפעל כמנהל.

שיקולים נוספים

  • השימוש בהפעל כמנהל אינו מוגבל לחשבונות של מנהלי מערכת.

  • באפשרותך להשתמש בהפעל כמנהל כדי להפעיל תוכנית בהקשר של חשבון מנהל מערכת. הקשר מנהל המערכת משמש רק עבור תוכנית מסוימת זו והוא זמין רק עד סגירת התוכנית.

    לקבלת מידע נוסף, ראה 'שימוש בהפעל כ' (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314 (ייתכן שהדף יוצג באנגלית)).

  • מספר תוכניות לא תומכות בהפעל כמנהל.

  • אם הפקודה הפעל כמנהל נכשלת, ייתכן שהשירות Application Information לא פועל.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים