חברות בקבוצה Administrators היא הרמה המינימלית הדרושה לביצוע הליך זה. עיין בפרטים תחת "שיקולים נוספים" בנושא זה.

כדי להקצות תיקיה ראשית לחשבון משתמש מקומי
 1. פתח את התיקיה ניהול מחשב.

 2. בעץ המסוף, לחץ על משתמשים.

  היכן?

  • ניהול מחשב/כלי מערכת/משתמשים וקבוצות מקומיים/משתמשים

 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על חשבון המשתמש שעבורו ברצונך לציין תיקיה ראשית ולאחר מכן לחץ על מאפיינים.

 4. בכרטיסיה פרופיל, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • כדי לציין תיקיה ראשית מקומית, לחץ על נתיב מקומי ולאחר מכן הקלד את הנתיב, לדוגמה: c:\users\maria.

  • כדי לציין תיקיה ראשית במשאב משותף, לחץ על התחבר, לחץ על אות הכונן המתאימה ולאחר מכן הקלד את נתיב הרשת, לדוגמה: ‎\\airedale\users\andreas.

שיקולים נוספים

 • כדי לבצע הליך זה עליך לספק אישורים עבור חשבון Administrator במחשב המקומי (אם תתבקש), או לחלופין, עליך להיות חבר בקבוצה Administrators במחשב המקומי.

 • התיקיה 'מסמכים' מספקת חלופה נוחה לתיקיות ראשיות, אך היא אינה מחליפה אותן. לכל משתמש יש תיקיית 'מסמכים' באמצעי האחסון המשמש לאתחול.

 • אם תיקיה ראשית אינה מוקצית, המערכת מקצה לחשבון המשתמש תיקיה ראשית המוגדרת כברירת מחדל (בספריית הבסיס, במקום בו מותקנים קבצי מערכת ההפעלה כגירסה הראשונית).

 • כדי לציין נתיב רשת עבור התיקיה הראשית, עליך ליצור תחילה את המשאב המשותף ולהגדיר הרשאות המתירות למשתמש גישה.

חומר עזר נוסף


תוכן העניינים