חשבונות משתמשים מקומיים

תיקיית המשתמשים הממוקמת ביישום Snap-in של ‎(Microsoft Management Console (MMC של משתמשים וקבוצות מקומיים, מציגה חשבונות משתמש המוגדרים כברירת מחדל וכן את חשבונות המשתמש שאתה יוצר. חשבונות משתמשים אלה המוגדרים כברירת מחדל נוצרים באופן אוטומטי בעת התקנת מערכת ההפעלה. הטבלה הבאה מתארת כל חשבון משתמש המוגדר כברירת מחדל שמופיע ב'משתמשים וקבוצות מקומיים'.

חשבון משתמש המוגדר כברירת מחדל תיאור

חשבון 'מנהל מערכת'

כברירת מחדל, חשבון 'מנהל מערכת' מוגדר כלא זמין אך באפשרותך להפוך אותו לזמין. כאשר הוא הופך לזמין, יש לחשבון 'מנהל מערכת' שליטה מלאה במחשב וביכולתו להקצות למשתמשים, במידת הצורך, זכויות משתמש והרשאות בקרת גישה. יש להשתמש בחשבון זה רק עבור משימות המחייבות אישורים מנהליים. מומלץ שחשבון זה ישתמש בסיסמה חזקה. לשיקולי אבטחה נוספים עבור חשבונות בעלי אישורים מנהליים, ראה שיטות עבודה מומלצות של משתמשים וקבוצות מקומיים.

חשבון 'מנהל מערכת' חבר בקבוצה Administrators שבמחשב. אין אפשרות למחוק או להסיר חשבון 'מנהל מערכת' מהקבוצה Administrators, אך ניתן לשנות את שמו או להפוך אותו ללא זמין. מאחר שחשבון 'מנהל מערכת' קיים בגירסאות רבות של Windows, שינוי שם חשבון זה או הפיכתו ללא זמין יקשה על משתמשים זדוניים לנסות לגשת אליו. למידע נוסף כיצד לשנות שם של חשבון משתמש או להפוך אותו ללא זמין, ראה שינוי שם של חשבון משתמש מקומי והפיכת חשבון משתמש מקומי לזמין או ללא זמין.

חשוב

גם כאשר הופכים את חשבון 'מנהל מערכת' ללא זמין, ניתן עדיין להשתמש בו להשגת גישה למחשב באמצעות 'מצב בטוח'.

חשבון Guest

בחשבון Guest משתמשים אנשים שאין להם חשבון במחשב. משתמש שחשבונו הפך ללא זמין, אך לא נמחק, יכול להשתמש גם בחשבון Guest. חשבון Guest אינו דורש סיסמה. כברירת מחדל, חשבון Guest מוגדר כלא זמין אך באפשרותך להפוך אותו לזמין.

באפשרותך להגדיר זכויות והרשאות בחשבון Guest בדיוק כמו בכל חשבון משתמש. כברירת מחדל, חשבון Guest חבר בקבוצה Guests המוגדרת כברירת מחדל. ככזה, יכול המשתמש להתחבר למחשב. זכויות נוספות, וכן כל הרשאה אחרת, מוענקות לקבוצה Guests על-ידי חבר בקבוצה Administrators. חשבון Guest מוגדר כלא זמין כברירת מחדל ומומלץ להשאיר אותו לא זמין.

למידע נוסף אודות יצירה וניהול של חשבונות משתמשים מקומיים, ראה ניהול משתמשים מקומיים.


תוכן העניינים