Paikalliset käyttäjätilit

Käyttäjät-kansiossa, joka sijaitsee Paikalliset käyttäjät ja ryhmät -MMC-laajennuksessa, näkyvät oletuskäyttäjätilit sekä luomasi käyttäjätilit. Nämä oletuskäyttäjätilit luodaan automaattisesti käyttöjärjestelmän asennuksen yhteydessä. Seuraavassa taulukossa on kuvattu kaikki Paikalliset käyttäjät ja ryhmät -laajennuksessa olevat oletuskäyttäjätilit.

Oletuskäyttäjätili Kuvaus

Järjestelmänvalvoja-tili

Järjestelmänvalvoja-tili on oletusarvon mukaan poistettu käytöstä, mutta voit ottaa sen käyttöön. Kun Järjestelmänvalvoja-tili on käytössä, sillä on tietokoneen täydet hallintaoikeudet ja se voi määrittää käyttäjille järjestelmä- ja käyttöoikeuksia tarvittaessa. Tätä tiliä tulee käyttää vain tehtäviin, jotka edellyttävät järjestelmänvalvojan tunnistetietoja. Tämän tilin suojaaminen vahvalla salasanalla on erittäin suositeltavaa. Lisätietoja järjestelmänvalvojan tunnistetiedot sisältävien tilien suojauksesta on ohjeaiheessa Paikallisten käyttäjien ja ryhmien parhaat toimintatavat.

Järjestelmänvalvoja-tili on tietokoneen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen. Järjestelmänvalvoja-tiliä ei voi koskaan poistaa Järjestelmänvalvojat-ryhmästä, mutta sen voi nimetä uudelleen tai poistaa käytöstä. Koska monet useat Windows-versiot sisältävät Järjestelmänvalvoja-tilin, tämän tilin nimeäminen uudelleen tai poistaminen käytöstä vaikeuttaa luvattomien hyökkääjien mahdollisuuksia käyttää tiliä. Lisätietoja käyttäjätilin uudelleennimeämisestä tai poistamisesta käytöstä on ohjeaiheissa Paikallisen käyttäjätilin uudelleennimeäminen ja Paikallisen käyttäjätilin poistaminen käytöstä tai ottaminen käyttöön.

Tärkeää

Vaikka Järjestelmänvalvoja-tili olisi poistettu, sitä voidaan silti käyttää tietokoneen käsittelemiseen vikasietotilassa.

Vieras-tili

Vieras-käyttäjätiliä käyttävät ihmiset, joilla ei ole tietokoneessa omaa käyttäjätiliä. Käyttäjä, jonka tili on poistettu käytöstä (mutta ei poistettu järjestelmästä) voi myös käyttää Vieras-käyttäjätiliä. Vieras-käyttäjätili ei vaadi salasanaa. Oletusarvona on, että tämä käyttäjätili on poistettu käytöstä, mutta voit ottaa sen käyttöön.

Voit määrittää Vieras-käyttäjätilille järjestelmä- ja käyttöoikeudet aivan kuten mille tahansa käyttäjätilille. Oletusarvona on, että Vieras-käyttäjätili on Vieraat-oletusryhmän jäsen. Ryhmään kuuluvat käyttäjät voivat kirjautua tietokoneeseen. Vain Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsen voi myöntää Vieraat-ryhmälle oikeuksia. Vieras-tili on oletusarvon mukaan poistettu käytöstä, ja tilin jättäminen käytöstä poistetuksi on suositeltavaa.

Lisätietoja paikallisten käyttäjätilien luomisesta ja hallitsemisesta on ohjeaiheessa Paikallisten käyttäjien hallinta.


Sisällys