Jotta tärkeät tiedot pysyisivät suojattuina, tietyt tiedot eivät enää ole käytettävissä sen jälkeen, kun paikallisen käyttäjätilin salasana nollataan. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi

  • käyttäjän julkisella avaimella salatut sähköpostiviestit

  • tietokoneeseen tallennetut Internet-salasanat

  • käyttäjän salaamat tiedostot.

Jotta tällaisten tietojen menetykseltä vältyttäisiin, käyttäjän salasanaa ei kannata nollata. Kun luot uuden paikallisen käyttäjätilin, pyydä käyttäjää luomaan salasanan alustuslevyke. Jos käyttäjä unohtaa salasanansa, se voidaan palauttaa salasanan alustuslevykkeen avulla, eikä tietoja katoa. Jos käyttäjä unohtaa toimialueen käyttäjätilin salasanan, salasana on nollattava manuaalisesti.

Jos haluat lisätietoja asioista, jotka tulisi tietää ennen salasanan nollaamista, hae Ohje ja tukipalveluista salasanan alustamiseen liittyviä riskejä käsittelevää ohjeaihetta.


Sisällys