Syitä, joiden vuoksi tietokonetta ei pidä käyttää järjestelmänvalvojan oikeuksin

Tietokoneen käyttäminen Järjestelmänvalvojat-ryhmän jäsenenä altistaa järjestelmän Troijan hevosille ja muille suojausriskeille. Pelkkä Internet-sivustossa käyminen tai sähköpostin liitetiedoston avaaminen voi olla vahingollista järjestelmälle. Tuntemattomassa Internet-sivustossa tai sähköpostiliitteessä voi olla Troijan hevosen muodostavaa koodia, joka voidaan ladata järjestelmään ja suorittaa.

Jos olet kirjautunut paikalliseen tietokoneeseen järjestelmänvalvojana, Troijan hevonen voi esimerkiksi alustaa kiintolevysi uudelleen, poistaa kaikki tiedostosi ja luoda uuden käyttäjätilin, jolla on järjestelmänvalvojan oikeudet.

Paikallisessa tietokoneessa toimialueen käyttäjän tili on suositeltavaa lisätä vain Käyttäjät-ryhmää (ei Järjestelmänvalvojat-ryhmään) tavallisia toimintoja, kuten ohjelmien suorittamista ja Internet-sivustojen käyttämistä, varten. Jos hallintatehtävien suorittaminen paikallisessa tietokoneessa on tarpeen, suorita ohjelma järjestelmänvalvojan tunnistetiedoilla käyttämällä Suorita järjestelmänvalvojana -ominaisuutta.

Kun käytät Suorita järjestelmänvalvojana -ominaisuutta hallintatehtävien suorittamiseen, voit suorittaa toimintoja altistamatta tietokonetta turhille riskeille. Lisätietoja on ohjelmien toisilla tunnistetiedoilla suorittamista käsittelevässä artikkelissa (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=28314) (artikkeli voi olla englanninkielinen).

Lisätietoja Suorita järjestelmänvalvojana -komennon käyttämisestä on ohjeaiheessa Ohjelman suorittaminen järjestelmänvalvojan tunnistetiedoin.

Jos sinun täytyy suorittaa hallintatehtäviä, esimerkiksi päivittää käyttöjärjestelmä tai määrittää järjestelmäparametreja, kirjaudu ulos tietokoneesta ja kirjaudu uudelleen järjestelmään järjestelmänvalvojana.


Sisällys