Ominaisuusikkuna: <Ryhmä>

Kohde Luettelo ja tiedot

Kuvaus

Voit kirjoittaa ryhmätilin kuvauksen tähän.

Jäsenet

Näyttää paikallisen ryhmän jäsenet. Tämän tietokoneen käyttäjätilit voivat olla paikallisen ryhmän jäseniä. Jos tietokone kuuluu toimialueeseen, paikallisen toimialueen ja luotettujen toimialueiden käyttäjätilit ja yleiset ryhmät voivat myös olla paikallisen ryhmän jäseniä.

Lisää

Valitse tämä, jos haluat lisätä käyttäjätilejä tai yleisiä ryhmiä paikalliseen ryhmään.

Poista

Poistaa valitut käyttäjätilit tai yleiset ryhmät valitusta paikallisesta ryhmästä.


Sisällys