Uusi ryhmä -valintaikkuna

Kohde Luettelo ja tiedot

Ryhmän nimi

Tähän voit kirjoittaa paikallisen ryhmän nimen. Paikallisen ryhmän nimi ei saa olla sama kuin jokin muu tietokoneen ryhmän nimi tai käyttäjän nimi. Ryhmän nimessä voi olla enintään 256 isoa tai pientä kirjainta tai muuta merkkiä lukuun ottamatta seuraavia:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Ryhmän nimi ei saa koostua pelkästään pisteistä (.) ja välilyönneistä.

Kuvaus

Voit kirjoittaa ryhmätilin kuvauksen tähän.

Jäsenet

Näyttää paikallisen ryhmän jäsenet. Tämän tietokoneen käyttäjätilit voivat olla paikallisen ryhmän jäseniä. Jos tietokone kuuluu toimialueeseen, paikallisen toimialueen ja luotettujen toimialueiden käyttäjätilit ja yleiset ryhmät voivat myös olla paikallisen ryhmän jäseniä.

Lisää

Valitse tämä, jos haluat lisätä käyttäjätilejä tai yleisiä ryhmiä paikalliseen ryhmään.

Poista

Poistaa valitut käyttäjätilit tai yleiset ryhmät valitusta paikallisesta ryhmästä.


Sisällys