Dialoogvenster Nieuwe groep

Onderdeel Details

Groepsnaam

Hier typt u een naam voor de lokale groep. De naam van een lokale groep mag niet identiek zijn aan een andere groeps- of gebruikersnaam op de computer. Een groepsnaam mag niet langer zijn dan 256 tekens. U mag zowel hoofdletters als kleine letters gebruiken. De volgende tekens zijn niet toegestaan:

" / \ [ ] : ; | = , + * ? < > @

Een groepsnaam mag niet uitsluitend uit punten (.) of spaties bestaan.

Beschrijving

Hier typt u een beschrijving voor het groepsaccount.

Leden

De leden van de lokale groep. Gebruikersaccounts van deze computer kunnen lid zijn van de lokale groep. Als deze computer deel uitmaakt van een domein, kunnen ook gebruikersaccounts en globale groepen uit het lokale domein en uit vertrouwde domeinen lid zijn van de lokale groep.

Toevoegen

Klik hierop om gebruikersaccounts of globale groepen toe te voegen aan de lokale groep.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u het geselecteerde gebruikersaccount of de globale groep uit de geselecteerde lokale groep.


Inhoudsopgave